Inglasning av balkong

För att få glasa in sin balkong krävs bygglov från kommunen och godkännande från bostadsrättsföreningens styrelse.

Innan styrelsen ansöker om bygglov från kommunen vill vi veta om det finns ett intresse bland respektive medlem att glasa in sin balkong.

Att glasa in sin lägenhetsbalkong kommer att vara en för bostadsrättshavaren frivillig åtgärd. Inglasning av balkonger kommer att ske på respektive bostadsrättshavares egen kostnad och ansvar. Det medför också ett ansvar för framtida underhåll och reparationer av inglasningen - ett ansvar som även omfattar samtliga kostnader.

För att en enhetlig fasad skall kunna upprätthållas krävs att inglasningen av respektive lägenhets balkong sker på likartat sätt. Styrelsen kommer därför att begära in offerter och välja en leverantör. Medlemmar som vill glasa in sina balkonger kommer att kunna göra det hos den valda leverantören. Innan inglasning sker ska styrelsen ge sitt medgivande för att säkerställa att inglasningarna uppfyller ställda krav på design och montering.

Om du är intresserad av att glasa in din balkong, vänligen fyll i uppgifterna i formuläret eller skicka ett mejl med dina uppgifter till mujic.emina@gmail.com. Du kan även lämna ifyllt formulär i föreningens brevlåda på Kryddblandargatan 5. Intresseanmälan är inte bindande.

Skicka din intresseanmälan senast den 23 november 2020.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta:

Emina Mujic
e-post: mujic.emina@gmail.com

Mob: 0703052435

Bifogade filer